Za medije

Pravila za registraciju novinara i fotografa.

Dalmacija Wine Expo će novinarima, koji se na vrijeme registriraju, osigurati novinarske akreditacije. Za registraciju je potrebno točno ispuniti online formular najkasnije do 20.4.2016.

Formular za akreditacije

Često gledano