Online prijava

Zadnji rok prijave je 01.04.2016.

Molimo Vas ispunite podatke točno i potpuno, jer se isti koriste za katalog festivala.

Prezentacija DWE 2016

Prijavnica za vinare

Prijavnica za delicije

Prijavnica za maslinare

Prijavnica za ostalu opremu

Često gledano