Vinska škola

Vinska škola

Jedan od osnovnih ciljeva Dalmacija Wine Expa je ukazati na nužnost kontinuirane edukacije, te na zanimljiv način približiti svjetska iskustva i nove trendove industrije ugostiteljskom sektoru. Želimo stvarati nove ljubitelje vina. Stoga inzistiramo na edukaciji i posebno vodimo računa o aktivnom uključivanju ugostitelja u festival (vlasnika restorana i njihovog osoblja). 

 

 

Prijavnica za Vinsku školu

Često gledano